logo_ue

Nr. wniosku: WND-RPSW010100-26-306/09
"Wzrost konkurencyjności firmy ORNAVI oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 i budżetu państwa